|
Pirmuoju puslapiu | I parankinius | Susisiekti
 
  Navigacija
Naujienos
Straipsniai
VVG Valdyba
VVG Veikla
Bendradarbiavimas
VVG Steigimo sutartis
VVG įstatai
VVG narystė
Bendruomenės
Strategija
Dokumentų formos

Įsakymai apie skirtą paramą
2015 m. patikslinti dokumentai
IV kvietimo dokumentai
III Kvietimo dokumentai
II Kvietimo dokumentai
I Kvietimo dokumentai
Vietos projektai

Mokymai
Informaciniai renginiai
Viešųjų pirkimų dokumentai
Teisės aktai
2016 m. protokolai
Protokolai
DU
Nuorodos
Kontaktai
 
  Pasirašyta paramos sutartis Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 m. strategijos įgyvendinimui
 
  Veikla
 
  Tarptautinis bendradarbiavimas
Ei, jaunimėli,


yra šansas šią vasarą praleisti kitaip !!!


Jeigu gyveni Telšių rajone, Tau – 16-20 metų, esi kūrybingas ir gali sukurti 2 min. filmuką apie įvykdytus LEADER projektus bendruomenėje ir jų naudą vietos jaunimui, ši informacija Tau. Kur ir pateik savo kūrinį iki 2014 m. balandžio 20 d. adresu atvirastjc@gmail.com. Tada sulauki kvietimo dalyvauti projekte kartu su Švedijos jaunimu „Jaunimas — kaimo plėtros procesuose“, t.y. stovykloje Švedijoje, informacinėje kampanijoje ir stovykloje Telšių rajono VVG teritorijoje.


Nori paklausti – klausk el. paštu: z.pikiotiene@gmail.com; jumakavec@gmail.com; i.naginga@gmail.com Tai ką? – Susimatom!

Projekto vykdytojai: Telšių rajono vietos veiklos grupė LEADER FOLKUNGALAND ( Švedija); VšĮ Telšių jaunimo centras---------------------------------------------------------------------------------------


PRADĖTAS ĮGYVENDINTI TARPTAUTINIS PROJEKTAS JAUNIMUIŠių metų balandžio 5 d. startavo dviejų vietos veiklos grupių: Telšių rajono VVG ir Švedijos Leader Folkungaland bei VšĮ Telšių jaunimo centro tarptautinis projektas „Jaunimas — kaimo plėtros procesuose“, kuris finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“. 2014 m. balandžio 3 d. pasirašyta paramos tarptautinio bendradarbiavimo projektui įgyvendinti sutartis tarp Telšių rajono vietos veiklos grupės ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos.

Projekto tikslas: remiantis gerąja bendradarbiaujančių šalių patirtimi, skatinti jaunimo:
• domėjimąsi kaimo problemomis;
• dalyvavimą kaimo plėtros procesuose ( jaunų žmonių aktyvumas, įsitraukimas į vietos bendruomenės veiklą, domėjimasis verslo galimybėmis nuo įmonės įkūrimo iki nuosavų projektų įgyvendinimo);
• suteikti jiems žinių apie galimybes veikti, dirbti, kurti verslą kaime ir įgūdžių (projektų rengimas, konkretaus verslo/ amato išbandymas, gebėjimas identifikuoti problemas, planuoti ir organizuoti vietos jaunimui veiklas, dirbti komandoje ir pan.), leidžiančių prisidėti prie gyvenimo kokybės kaime gerinimo.
Projekto uždaviniai:
• Parengti Telšių rajono jaunimo įsitraukimo galimybių į kaimo plėtros procesus perspektyvoje rekomendacijas.
• Suorganizuoti 2 stovyklas (Švedijoje ir Telšiuose) jaunimui, kurių metu jaunimas gautų žinių apie VVG teritorijoje vykstančius procesus ir apie jų galimybes dalyvauti tuose procesuose.
• Įgyvendinti informacinę kampaniją, siekiant kuo plačiau informuoti visuomenę apie VVG vykdomas strategijas, jų naudą ir prisidėjimą prie kokybės kaime gerinimo bei išsiaiškinti jaunimo įsitraukimo galimybes.
Projekto tikslinė grupė — Telšių rajono VVG ir Leader Folkungaland teritorijoje gyvenantis 16-20 m. jaunimas. Šiuo metu yra vykdoma projekto dalyvių atranka.
Jau 2014m. gegužės 2-6 d. pirmoji stovykla Švedijoje Leader Folkungaland teritorijoje.
2014 m. liepos 4-8 d. kita stovykla Telšių rajono vietos veiklos teritorijoje. Stovyklos metu numatyta iš arčiau susipažinti su VVG, jos teritorijoje įgyvendinamais projektais. Taip pat stovyklos dalyviai vyks į vietos bendruomenes. Jų tikslas — per įvairias veiklas (žaidimus, kultūrinius renginius, sporto varžybas) užmegzti kontaktą su vietos bendruomenės jaunimu ir išsiaiškinti jaunimo problemas, poreikius. Vakare aptariami per dieną nuveikti darbai, iškilusios problemos ir pasirengiama sekančios dienos darbams. Viena diena bus skirta sužinoti apie jaunimo verslumo kaime galimybes. Dalyvių grupelės vyks pas vietos verslininkus ir domėsis verslumo galimybėmis bei bus „Verslo šešėliais“, t.y. stebės konkretų verslą, amatą, patys bandys padirbėti, stebės kaip vyksta darbas verslo įmonėse. Kiekviena grupė turės pristatyti savo dienų darbo rezultatus ir parengti trumpus pasirinktos problemos vaidinimus, kur taikant Forum teatro metodą bus ieškoma geriausio sprendimo varianto. Tai pat vyks darbas grupėse, kuriuo bus siekiama išsiaiškinti ir pateikti rekomendacijas kaip jaunimas gali įsitraukti kaimo plėtros procesus ir būti ne pasyviais stebėtojais, o aktyviais procesų dalyviais ar iniciatoriais. Siekiant geresnio tarpkultūrinio pažinimo švedai bus supažindinami su tradiciniu žemaitišku maistu, dainomis, šokiais, parodant savo krašto išskirtinumą. Be stovyklų Telšių rajono vietos veiklos grupės teritorijoje bus organizuojama informacinė kampanija, t.y. 10 informacinių susitikimų su vietos bendruomenės jaunimu. Susitikimų metu bus pristatyti vykusios stovyklos rezultatai, taikant įvairius darbo metodus, diskutuojama apie jaunimo įsitraukimą, jų matymą, galimybes kaip gali dalyvauti ir prisidėti prie kaimo procesų vystymo. Remiantis jaunų žmonių pastebėjimais, pasiūlymais bus paruoštos rekomendacijos Telšių ir Folkungaland jaunimo įsitraukimo į LEADER programos strategijų įgyvendinimą ateityje. Taip pat bus organizuojama viktorina „Protmūšis“, siekiant pristatyti plačiau jaunimui apie VVG teikiamas galimybes.---------------------------------------------------------------------------------------
 
  Nuorodos

 

  

 

 
  Prisijungti
Nario vardas

SlaptažodisPamiršai slaptažodį?
Paprašyk naujo