|
Pirmuoju puslapiu | I parankinius | Susisiekti
 
  Navigacija
Naujienos
Straipsniai
VVG Valdyba
VVG Veikla
Bendradarbiavimas
VVG Steigimo sutartis
VVG įstatai
VVG narystė
Bendruomenės
Strategija
Dokumentų formos

Įsakymai apie skirtą paramą
2015 m. patikslinti dokumentai
IV kvietimo dokumentai
III Kvietimo dokumentai
II Kvietimo dokumentai
I Kvietimo dokumentai
Vietos projektai

Mokymai
Informaciniai renginiai
Viešųjų pirkimų dokumentai
Teisės aktai
2016 m. protokolai
Protokolai
DU
Nuorodos
Kontaktai
 
  Pasirašyta paramos sutartis Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 m. strategijos įgyvendinimui
 
  Veikla
 
  VVG Veikla
ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI


Telšių rajono vietos veiklos grupė yra pasirašiusi paramos sutartį pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties ,,LEADER METODO ĮGYVENDINIMAS'' prriemonę ,, Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas''

Paramos sutartis pasirašyta 2009-11-13 Nr. 4VP-KE-09-2-001527
Telšių rajono vietos veiklos grupė įsipareigoja įgyvendinti ,, Vietos plėtros 2008-2014 metų strategiją''

-----------------------------------------------------------------------------

2010 m. kovo 3 d pasirašyta sutartis Nr. 4PV-KE-09-2-002093, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės ,,PARAMA VVG VEIKLAI, ĮGUDŽIAMS ĮGYTI IR AKTYVIAI PRITAIKYTI'' VEIKLOS SRITIS ,,PARAMA VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ ĮGYVENDINANTIEMS ASMENIMS MOKYTI, KONSULTUOTI'' IR ,,PARAMA POTENCIALIŲ VIETOS PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ, ESANČIŲ VVG TERITORIJOJE, AKTYVUMUI SKATINTI''

-----------------------------------------------------------------------------


Mielieji,

Tegul šventinė nuotaika, pripildžiusi širdis šviesos, džiaugsmo, viltingo laukimo, neapleidžia Jūsų visus metus,
Lai lydi Jus pelningos idejos, išsipildę planai, vaisingi darbų rezultatai.
Tebūnie tai naujų darbų ir sėkmingo bendradarbiavimo metai.

Su artėjančiom šventėm!

Telšių rajono VVG
Administracija

-------------------------------------------------------------------------------------------
Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr.01
Plačiau...

-------------------------------------------------------------------------------------------

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ STARTAS

           Gražią lapkričio 18 d. popietę buvo surengtas Telšių rajono vietos veiklos grupės (VVG) ataskaitinis susirinkimas ir konferencija „Vietos plėtros strategijų startas“. Konferencijos tikslas buvo viešinti vietos plėtros strategiją ir supažindinti kaimo bendruomenių atstovus su patvirtintomis vietos plėtros strategijos pareiškėjams administravimo taisyklėmis ir reikalavimais, kuriais vadovaujantis bus galima rašyti projektus.Plačiau...

-------------------------------------------------------------------------------


Š.m. lapkričio 18 dieną, 14.00 val. Telšių rajono Vietos veiklos grupė (VVG) organizuoja konferenciją:

>,, Kaimo bendruomenių ir kitų organizacijų galimybės ir perspektyvos įgyvendinant vietos plėtros strategiją 2008-2014 m.‘‘

Susitikimas vyks adresu - Sedos g. 6 (KU ,,Germanto lobis‘‘ pat. III- aukštas), Telšiai.
Maloniai kviečiame po 1-2 atstovus iš kiekvienos bendruomenės dalyvauti renginyje.
Lauksime Jūsų atvykstant
Organizatoriai

-------------------------------------------------------------------------------

Š.m. Rugsėjo 24 dieną įvyko konferencija ,, NVO ir socialinių partnerių bendradarbiavimas, vykdant skurdo ir socialinės atskirties mažinimo programą‘‘. Šios konferencijos metu buvo pristatyta įvairių nevyriausybinių organizacijų veikla, įgyvendinti projektai, ir vykdomi darbai. Konferencijoje Telšių rajono VVG veiklą pristatė pirmininkas V.Barsteiga, D.Daunorienė supažindino su ,,Dia Telšiai‘‘- diabetu sergančių žmonių draugijos veikla, apie labdaros ir paramos fondo ,,Maisto bankas‘‘ tikslus ir uždavinius, bei teikiamą paramą pasakojo L.Danupienė, V.Beržienė papasakojo apie asociacijos ,,Telšių bičiulių ratas‘‘ veiklą, S.Naujokienė pasidžiaugė asociacijos ,,Akvalina‘‘- aktyvių moterų veikla, Telšių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrovės vadovė A.Reifonaitė pristatė nuveiktus darbus, organizuotus renginius, įgyvendintus projektus. Renginyje dalyvavo svečiai iš Latvijos asociacijų ,,Haritas‘‘ ir Vadzemes VVG ,, Brasla‘‘. ,,Haritas‘‘ vadovė S.Boicova papasakojo apie organizacijos veiklą, kuri susideda iš kultūrinių renginių, turizmo, socialinio darbo, darbo su jaunimu ir užsienio parneriais, prisiminė renginį organizuota Valmieroje (Latvija), kurioje dalyvavo ir Telšių NVO atstovai. Vadzemes VVG ,,Brasla‘‘ atstovė E.Nagle pristatė savo organizaciją, pakalbėjo apie organizacijos veiklą ir vykdomus projektus, apie kaimo plėtros procesus Latvijoje. Konferencijos pabaigoje buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Telšių rajono VVG ir Vadzemes VVG ,,Brasla‘‘. Šios sutarties tikslas – dalintis gerąja patirtimi vykdant projektinę veiklą. Kitą dieną svečiai susipažino su miestu ir Telšių rajono apylinkėmis, bei įžimybėmis. Atsidėkodami už šiltą priėmimą, su gera nuotaika svečiai išvyko namo, kur laukia nauji projektai ir idėjos. Ateityje tikimės, kad pasirašyta bendradarbiavimo sutartis padės artimiau susipažinti su Latvių VVG veikla, kaimo bendruomenėmis ir vykstančiais procesais kaimo plėtros srityje.

-------------------------------------------------------------------------------

BENDRUOMENIŲ IR SVEČIŲ DĖMESIUI

Maloniai kviečiame dalyvauti konferencijoje:
,,NVO ir socialinių partnerių bendradarbiavimas,vykdant skurdo ir socialinės atskirties mažinimo programą“

PROGRAMA
13.30 REGISTRACIJA
14.00 SVEIKINIMAi (Telšių rajono savivaldybės meras V.Ramša ir kiti svečiai);
14.20 PRANEŠIMAI
V. Barsteiga (Telšių r. VVG)
E. Nagle, P. Jansos (Vadzemes VVG ,,Brasla“, Latvija)
A. Reifonaitė (Telšių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija)
Asociacija ,,Mano miestas Klaipėda“
V. Masiliauskienė (LRKD Telšių r. komitetas)
S. Boicova (asociacija,,Haritas“, Latvija) V. Ringys (Telšių apskr. Žemaitijos šaulių 8-oji rinktinė) V. Beržienė (asociacija ,,Telšių bičiulių ratas“) S. Naujokienė (asociacija ,,Akvalina“) L. Danupienė (Labdaros ir paramos fondas ,,Maisto bankas“)
16.30 SUTARČIŲ PASIRAŠYMAS
16.45 DISKUSIJOS PRIE KAVOS

Konferencija vyks rugsėjo 24 dieną 14.00 val. KU ,,Germanto lobis'' salėje III-a.


---------------------------------------------------------------------------------------------
BAIGĖSI PIRMASIS MOKYMŲ ETAPAS

Telšių rajono vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „VVG IR POTENCIALIŲ PAREIŠKĖJŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS, AKTYVUMO SKATINIMAS ĮGYVENDINANT VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ“ (NR. 4PV-KE-09-2-002093-PR001), praėjusią savaitę baigė mokymus potencialiems vietos projektų pareiškėjams. Pirmasis mokymų etapas prasidėjo liepos mėnesį. Mokymuose dalyvavo visų Telšių rajono kaimo bendruomenių nariai, kurie aktyviai ir noriai sėmėsi žinių, kurios pravers rengiant ir įgyvendinant projektus. Surengti seminarai vyko šiomis temomis: „Viešųjų pirkimų ypatumai: planavimas, pirkimo dokumentų ruošimas, ataskaitų rengimas, pirkimų vykdymas elektroninėmis ir kt. priemonėmis įgyvendinant Vietos plėtros 2008-2014 m.m. strategiją“; „Vietos projektų ir paraiškų rengimas, įgyvendinant Vietos plėtros 2008-2014 m.m. strategiją pagal priemones „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“. Mokymus vedė UAB ,,Verslo strategija ir projektai‘‘ lektoriai V.Mickus ir J.Čiuknaitė, temoms įsisavinti buvo reikalingos net dvi mokymų dienos. Seminarų metu potencialūs pareiškėjai, buvo supažindinti su reikalingais dokumentais, taisyklėmis, bandė pildyti bandomąją paraišką, verslo galimybėmis kaime ir viešųjų pirkimų įpatumais. Šie mokymai buvo labai reikalingi nes kiekvienas dokumentas turi savo specifiką, reikalavimus. Mokymų dalyviai vieningai pritari, kad išklausyta informacija visokiariopai pravers rengiant paraiškas. Telšių rajono vietos veiklos grupės administracija, suprasdama, kad bendruomenių lyderiai, norėdami pagerinti savo kaimo žmonių gerovę, susiduria su gausybe dokumentų, kuriuos būtina paruošti ir patvirtinti, todėl baigiant mokymų etapą buvo surengtas apvalus stalas su Telšių rajono savivaldybės administracijos darbuotojais. Dar kartą buvo aptartos rajono kaimo bendruomenių problemos dėl viešųjų erdvių dokumentų, statybai reikalingų dokumentų rengimo ir kiti klausimai, susiję su ,,Vietos plėtros strategijos‘‘ įgyvendinimu. Vėliau įgyvendinant šį projektą vyks mokymai ataskaitų rengimo, buhalterinės apskaitos ir kitomis temomis. >
---------------------------------------------------------------------------------------------

Informuojame, kad Telšių rajono VVG, įgyvendindama projektą '' VVG IR POTENCIALIŲ PAREIŠKĖJŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS, AKTYVUMO SKATINIMAS, ĮGYVENDINANT VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ" (Nr. 4PV-KE-09-2-002093-PR001), pradeda organizuoti mokymus.
Mokymus veda UAB „Verslo strategija ir projektai“ lektorius dr.V.Mickus ir asistentė J.Čiuknaitė.
Pateikiame mokymų grafiką ir temas.

Tikimės aktyvaus dalyvavimo.

Plačiau...


---------------------------------------------------------------------------------------------
TELŠIŲ RAJONO VVG ATASKAITINIS SUSIRINKIMAS

Šių metų gegužės 21 dieną kredito unijoje ,,Germanto lobis'' įvyko Telšių rajono VVG ataskaitinis susirinkimas, kuriame dalyvavo VVG valdybos nariai, kaimo bendruomenių nariai, seniūnai, seniūnaičiai, kitų NVO atstovai.
Susirinkiusius į ataskaitinį susirinkimą pasveikino Telšių rajono savivaldybės meras V.Ramšas. Apie VVG galimybes kalbėjo ir į klausimus atsakinėjo ŽŪM atstovės I.Sadovskaitė ir R.Voverytė, Nacionalinės mokėjimo agentūros Telšių skyriaus vedėjo pavaduotoja L.Jonauskienė.
Telšių rajono VVG Pirmininkas V.Barsteiga pristatė 2009 metų veiklos ataskaitą, veiklos planą 2010 metais, buvo pristatytos 2009 m. VVG finansinės ir revizoriaus ataskaitos. Artimiausiu metu planuojama surengti mokymus VVG ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymui, aktyvumo skatinimui įgyvendinant vietos plėtros strategiją.
---------------------------------------------------------------------------------------------
BENDRUOMENIŲ IR SVEČIŲ DĖMESIUI

Š.m. gegužės 21 dieną (penktadienį) 14.00 val. Kredito unijos „Germanto lobis“ salėje (III- aukšte) vyks,

Telšių rajono vietos veiklos grupės ataskaitinis susirinkimas


Planuojama darbotvarkė:

13: 45 - 14: 00 Dalyvių registracija. Bendruomenių prisistatymai;
14:00-14:15 Sveikinamasis žodis. Pranešėjai: Telšių rajono savivaldybės meras V.Ramša , Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius K.Trečiokas, NMA Telšių skyriaus direktorius A.Čekanauskas, kiti svečiai;
14:20 – 14:25 Telšių rajono VVG naujų valdybos narių pristatymas ir tvirtinimas. Pranešėjas VVG pirmininkas V. Barsteiga;
14:25 - 14:40 Telšių rajono VVG 2009 m. veiklos ataskaita. Pranešėjas VVG pirmininkas V. Barsteiga;
14:45 – 14:50 Telšių rajono VVG 2009 m. finansinė ataskaita. Pranešėja VVG finansininkė B.Baltuonienė;
14:50 - 14:55 Telšių rajono VVG revizoriaus ataskaita. Pranešėja VVG revizorė G.Sukurienė;
15:00 – 15:10 Telšių rajono VVG 2010 m. veiklos plano pristatymas ir tvirtinimas. Pranešėjas VVG pirmininkas V. Barsteiga;
15:15 - 16:00 Diskusijos, pasikeitimas nuomonėmis ir kt.

Maloniai kviečiame dalyvauti. Organizatoriai
---------------------------------------------------------------------------------------------
Balandžio 9-17 dienomis vykdydama projektą „ VVG ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas įgyvendinant vietos plėtros strategiją“, Telšių rajono VVG valdybos nariai ir bendruomenių nariai, dalyvavo tarptautiniame seminarų cikle Italijoje.
Kelionės tikslas - susipažinti,užmegzti tarptautinius ryšius, bendradarbiavimo santykius ir padiskutuoti apie Kaimo atnaujinimo ir plėtros priemonių įgyvendinimą Italijoje ir Lietuvoje. Kelionės metu buvo surengti seminarai kuriuose dalyvavo Italijos Pistojos ir Venecijos regionų žemės ūkio, vietos veiklos grupių tinklo ir kitų organizacijų vadovai, kurie atstovauja kaimo gyventojų interesus. Seminarų metu susipažinome su Italijos kaimo problemomis ir sužinojome, kad infrastruktūros gerinimą kaimo vietovėse vykdo valdžios institucijos. LEADER programa Italijoje vykdoma nuo 1992 metų, yra išplėtota ir tolygiai paskirstyta visame regione. Užmezgėme gerus santykius ir susitarėme toliau bendradarbiauti su Pistojos regiono kaimo gyventojų interesus atstovaujančia organizacija ,,COLDIRETTI‘‘. Ši organizacija yra sudaryta iš įmonių vadovų ir dirba regioniniu bei nacionaliniu lygiu. Organizacijos vadovybė yra renkama demokratiniais principais ketveriems metams. Jų darbo kryptis yra ne tik bendruomeninė veikla, bet ir profsąjunginė veikla. Mūsų delegacija buvo labai šiltai sutikta. Kaimo gyventojų problemos yra aktualios ir Italijoje, todėl į mūsų susitikimą buvo pakviesta ir Pistojos regioninė televizija. Televizijos korespondentai domėjosi Lietuvos kaimo gyventojų ir ūkininkų problemomis. Interviu pabaigoje žurnalistė labai stebėjosi Lietuvos moterų aktyvumu, dalyvaujant kaimo plėtros procesuose. Renginio dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Italijos kaimiškų teritorijų atstovais ir savo akimis pamatyti įgyvendintus projektus iš ES lėšų.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Š.m. kovo 3 dieną pasirašyta sutartis su Nacionaline mokėjimo agentūra pagal Lietuvos kaimo pėtros programos 2007-2013 m. priemonę ,,Parama VVG veiklai, įgudžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti'' veiklos sritis ,,Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti'' ir ,,Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti''.
Strategijos įgyvendinimas reikalauja kvalifikuoto personalo, įgūdžių ir gebėjimų administruoti projektus. Be to, daugelis potencialių vietos projektų teikėjų su minėta veikla susiduria pirmą kartą, todėl būtina įgyti daug žinių rengiant ir įgyvendinant vietos projektus.

Projekto pagrindinis tikslas- telkti Telšių rajono VVG narius, teritorijos gyventojus ir ugdyti jų gebėjimus veikti kartu įgyvendinant Vietos plėtros 2008-2014 metų strategiją. Vygdydama šį projektą Telšių rajono VVG kviečia bendruomenes siūlyti aktualias mokymų programų temas ir ateityje aktyviai dalyvauti mokymuose.

---------------------------------------------------------------------------------------------


Nuo vasario 8d. iki kovo 8 d., renkami projektai pagal Kaimo tinklo veiksmų programos V-VI kryptis. Projektai pagal I-IV kryptis būs renkami nuo kovo 8 iki balandžio 30 dienos.
Išsamesnė informacija www.kaimotinklas.lt.

Kviečiame bendruomenes aktyviai dalyvauti

---------------------------------------------------------------------------------------------

Kviečiame bendruomenių narius iškilus klausimams, dėl vietos plėtros projektų rengimo, dokumentų paruošimo ar kitais klausimais, kreiptis į Telšių rajono vietos veiklos grupės būstinę esančią adresu - Plungės g.29, 305 kab.Telšiai.

Maloniai lauksime Jūsų

Administracija
---------------------------------------------------------------------------------------------
Mielieji,

Artėjant gražiausioms metų šventėms linkime:

Kad svarbūs sumanymai būtų sėkmingi ir visad pavyktų pradėti darbai!
Kad brangūs Jums žmonės būtų laimingi!
Draugams atviri būtų Jūsų namai!
Jėgų, kad nestigtų, širdies, kad neslėgtų,
Kad visad ir viskas Jums būtų gerai!Artėjančių švenčių proga Jus sveikina Telšių rajono VVG Valdyba ir administracija

---------------------------------------------------------------------------------------------

BENDRUOMENIŲ IR SVEČIŲ DĖMESIUI


Š.m. gruodžio 18 dieną (penktadienį), 14 val. Telšių rajono Vietos veiklos grupė (VVG) organizuoja informacinį renginį ,,TELŠIŲ RAJ. VVG PENKIŲ METŲ REZULTATAI‘‘
Susitikimas vyks adresu - Sedos g. 6 (KU ,,Germanto lobis‘‘ pat. III- aukštas), Telšiai.

Planuojama darbotvarkė:


13.45-14.00 Dalyvių registracija
14.00-14.10 Informacinio renginio atidarymas (VVG valdybos narė M. Beleckienė)
14.10-14.15 Vietos plėtros 2009-2015 m. strategijos sutarties pristatymas (NMA Kontrolės departamento Telšių sk. vedėjas S. Čekanauskas)
14.15 -14.30 Telšių VVG 5-erių metų veiklos apžvalga (VVG valdybos pirmininkas V.Barsteiga)
14.30-15.00 Svečių pasisakymai (Telšių savivaldybės meras V. Ramša, direktorius K. Trečiokas, atstovai iš Zarasų ir Ignalinos VVG)
15.00-15.15. Kalėdiniai palinkėjimai ir dovanos (Telšių VVG administratorė S. Valentinavičienė, KU „Germanto lobis“ b. administratorė G. Lipskienė)
15.15 ....... Diskusijos prie kavos puodelio.

Maloniai prašome Jūsų dalyvauti
P.S. Apie dalyvavimą prašome pranešti e. paštu ar telefonu 8444 60392. Ačiū
 
---------------------------------------------------------------------------------------------

Pasirašyta sutartis su Nacionaline mokėjimo agentūra

2009 m. lapkričio 13 d. Telšių raj.VVG ir Nacionalinė mokėjimo agentūra pasirašė sutartį dėl paramos vietos plėtros strategijai įgyvendinti. Pasirašius sutartį, atsiveria galimybė pagaliau pradėti ruoštis strategijos įgyvendinimo darbams: būs sukurtos darbo vietos, įsigyta kompiuterinė, biuro įranga, ruošiamos ir derinamos taisyklės.

Strategijos įgyvendinimui skirtas laikotarpis iki 2015 metų rūgpjūčio 31

 

 
  Nuorodos

 

  

 

 
  Prisijungti
Nario vardas

SlaptažodisPamiršai slaptažodį?
Paprašyk naujo