|
Pirmuoju puslapiu | I parankinius | Susisiekti
 
  Navigacija
Naujienos
Straipsniai
VVG Valdyba
VVG Veikla
Bendradarbiavimas
VVG Steigimo sutartis
VVG įstatai
VVG narystė
Bendruomenės
Strategija
Dokumentų formos

Įsakymai apie skirtą paramą
2015 m. patikslinti dokumentai
IV kvietimo dokumentai
III Kvietimo dokumentai
II Kvietimo dokumentai
I Kvietimo dokumentai
Vietos projektai

Mokymai
Informaciniai renginiai
Viešųjų pirkimų dokumentai
Teisės aktai
2016 m. protokolai
Protokolai
DU
Nuorodos
Kontaktai
 
  Pasirašyta paramos sutartis Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 m. strategijos įgyvendinimui
 
  Veikla
 
  Straipsniai

LIETUVOS KAIMO BENDRUOMENIŲ SĄSKRYDIS

„MES GALIME DAUGIAU“

 

             Birželio 11-12 dienomis Lietuvos kaimo bendruomenės buvo pakviestos prie Baltijos jūros į Girulius, pabendrauti, pailsėti ir tuo pačiu aptarti nuveiktus darbus. Sąskrydį „Kartu mes galime daugiau“ organizavo Lietuvos Kaimo bendruomenių sąjunga iš Lietuvos kaimo tinklo projekto lėšų.

        Kelionę į šį sąskrydį organizavo Telšių rajono vietos veiklos grupė. Sąskrydyje Telšių rajono kaimo bendruomenes atstovavo Degaičių, Eigirdžių, Ryškėnų, Upynos kaimo bendruomenių delegatai.

            Į sąskrydį vykome labai kovingai nusiteikę, nes dalyvavo Degaičių kaimo bendruomenės krepšininkų komanda, vadovaujama Gintaro Venclovo. Mūsų komanda nugalėjo daugelyje sporto rungčių ir pasižymėjo, kaip jauniausia komanda.

            Ryškėnų kaimo bendruomenės atstovės Angėlija Žilionienė, Janina Karalienė ir tautodailininkė Jadvyga Mačiūnienė dalyvavo amatų kiemelyje, kuriame Jadvyga visus stebino savo išradingumu ir žavėjo laimę nešančiais akmenėliais.

            Upynos kaimo bendruomenės pirmininkė Danutė Žilienė su savo komanda virė Užpelkių medžiotojų būrelio firminį patiekalą  „šiurpą“ ir juo vaišino visus sąskrydžio dalyvius.

           Ivykęs sąskrydis „Mes galime daugiau“ parodė, kad kaimo žmonės yra labai akyvūs,  išradingi ir norintys aktyvios veiklos. Jie gali tarp savęs bendrauti, semtis vieni iš kitų įvairiausios patirties ir puoselėti mūsų amatus ir tradicijas.

 

        Telšių rajono kaimo bendruomenės sąskrydyje dalyvavo su Žemaitijos vėliava, kuri įkvėpia mus dar labiau rūpintis savo kraštu, savo kaimo bendruomenių gyvenimu.

 

Telšių rajono VVG

Finansininkė Birutė Baltuonienė


---------------------------------------------------------------------------------------------

PAŽINTIS SU EUROPOS SĄJUNGOS ŠALIŲ KAIMO BENDRUOMENIŲ PATIRTIMI

 

        Kovo mėn. pabaigoje, vykdydami projektą „VVG ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas, įgyvendinant vietos plėtros strategiją“, organizavome kelionę į tarptautinius seminarus, į Prancūziją ir į Belgiją , kur susitikome su šių šalių vietos veiklos grupėmis ir susipažinome su kaimo bendruomenių gyvenimu.

        Į kelionę,  kovo 26 d.- balandžio 1 d., vyko Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai, bendruomenių pirmininkai arba bendruomenių deleguoti atstovai ir VVG administracijos darbuotojai.

         Labai didelį įspūdį padarė Prancūzijoje netoli Metzo miesto, Azannes kaimelio bendruomenės amatų dienų organizavimas. Azannes bendruomenė jau prieš 20 metų savo jėgomis įsiruošė apie 10 ha teritoriją, kurioje įrengė įvairių amatų kiemelius. Amatų dienos vyksta vasaros laikotarpiu ir amatų kiemeliuose dirba savanoriai amatininkai, kurie naudoja senas amatų technologijas. Tai  siūlų verpimas rateliu, skalbinių skalbimas įruoštoje skalbykloje ant tvenkinio kranto, čerpių ir melioracijos vamzdelių  gamyba, kalvystės darbai, pintinių pynimas ir kiti amatai. Daugelis ten matytų amatų labai panašūs į mūsų kraštuose vystomus amatus. Verpimo ratelis lygiai toks pat, kaip ir Lietuvoje.

 

        Iš šio Prancūzijos kampelio pasimokėme to, kaip žmonės savo entuziazmu, be valdžios pagalbos sugebėjo įsiruošti tokią didelę teritoriją, kurioje vykdo veiklą ir jau gauna pajamas iš šios veiklos, nes pas juos atvyksta labai daug lankytojų  iš visos Europos susipažinti su kaimo gyvenimo  istorija.

    Belgijos kaimo bendruomenių VVG yra sudarytos iš kelių regionų kaimo bendruomenių. Apsilankėme labai gražiame pagal LEADER projektą restauruotame pastate, kur vyko mūsų delegacijos priėmimas. Belgijos kaimo bendruomenės šiuo metu labai domisi gamtos tausojimu, atsinaujinančios energijos šaltiniais. Pabuvojome senovinės feodalo pilies griuvėsiuose. Šią feodalo pilį dabar stengiamasi restauruoti ir atgaivinti. Tai labai didelis ir atsakingas mūsų aplankytos bendruomenės ateities darbas.

Kaimo bendruomenių žmonių bendrumas,  iniciatyvų  arba tiesiog vizijų (kuriomis iš karto niekas netiki) įgyvendinimas, tai mus sužavėjo ir įkvėpė mus pačius siekti naujų įdėjų ir jų įgyvendinimo.  

Realybė yra kitokia nei svajonės, tačiau, nepaisant ekonomiškai sunkaus laiko, bendruomenėse optimizmo yra daugiau, todėl visi stengsimės, kad sėkmingai būtų įgyvendinti mūsų projektai.

 


---------------------------------------------------------------------------------------------

Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sritis „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“

 (Nr. 4PV-KE-09-2-002093-PR001)

 

Telšių rajono VVG valdybos nariai ir  kaimo bendruomenių atstovai  svečiavosi

Raseinių rajono VVG ir kaimo bendruomenėse

 

Telšių rajono vietos veiklos grupė, vykdydama projektą „VVG ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas, įgyvendinant vietos plėtros strategiją“, birželio 30 dieną surengė kelionę Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariams ir kaimo bendruomenių atstovams į Raseinių rajono vietos veiklos grupę ir į kaimo bendruomenes, pasisemti patirties. Mūsų delegacija buvo sudaryta iš 35 asmenų, joje dalyvavo Telšių rajono VVG valdybos nariai: A.Balsys; V.Barsteiga, V.Jasevičienė, kaimo bendruomenių – Ryškėnų, Luokės, Lieplaukės, Gedrimų, Buožėnų, Pavandenės, Janapolės, Kaunatavo, Žarėnų, Lauko Sodos, Nevarėnų, Eigirdžių - pirmininkai ir kiti bendruomenių atstovai.

  Mus svetingai sutiko Pašešuvio, Gintaro ir Ramonų kaimo bendruomenės. Sveikindamas telšiškius Raseinių rajono VVG pirmininkas Vincas Blinstrubas džiaugėsi, kad tęsiasi 2005 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis ir gražiai bendrauja du rajonai.

Pašešuvio kaime mus pasitiko Nemakščių seniūnijos seniūnas Remigijus Laugalis, bendruomenės pirmininkė Jolanta Žalkauskienė, buvęs bendruomenės pirmininkas Rolandas Žakys ir keletas kitų pašešuviškių. Buvom nustebinti išsaugotais buvusios mokyklos klasių žurnalais, senesnius laikus menančiomis nuotraukomis, įrengtu treniruoklių kambariu.   

 

Tvarkingai sutvarkyta aplinka ir naujai įrengtas gėlynas mūsų laukė Šarkių kaime. „Gintaro“ kaimo bendruomenės pirmininkė Jurgita Gailienė ir bendruomenės moterys papasakojo apie rengiamas šventes, pasidžiaugė pačių bendruomenės narių pastangomis suremontuotais bendruomenės namais, išsinuomotu žemės sklypu, kuriame kaimo jaunimas įsirengė futbolo aikštelę.  

 

Raseinių miesto centre prie V. Grybo paminklo „Žemaitis“ mus pasitiko Raseinių krašto istorijos muziejaus muziejininkė Loreta Kordušienė. Ji glaustai papasakojo miesto istoriją ir pakvietė aplankyti Raseinių Magdės šulinį.

Netikėtumai mūsų laukė Ramonų kaimo bendruomenėje. Gausus būrys bendruomenės narių ir pirmininkė Dalytė Raudonienė ne tik pristatė bendruomenės veiklą, bet ir pakvietė patiems pasigaminti pietus – ant laužo kepti dešreles, kaip jie to išmoko dalyvaudami Slovėnijoje, į kurią vyko pagal LEADER metodo įgyvendinimo programą. Prie bendruomenės namų esančioje jaukioje pievelėje, didelių medžių pavėsyje smagu buvo pabendrauti su namiškiais, prie kurių prisijungė ir Savivaldybės mero pavaduotoja Gitana Rašimienė, mero patarėjas Kęstutis Kordušas, Žemės ūkio rūmų savivaldos atstovė Raseinių rajone Skaidrutė Žuvelaitienė, Raseinių rajono VVG finansininkė Ginta Balsienė, Kaulakių ir Gervinės bendruomenių pirmininkės Elena Pocienė ir Jūratė Garliauskienė, Žaiginio bendruomenės „Bitupis“ pirmininkas Albinas Kuvikas. Ten, kur susitinka bendruomeniniai, visada gali išgirsti gyvus pokalbius apie bendruomenes, dalijamasi adresais, lankstinukais ir planuojami nauji susitikimai.


---------------------------------------------------------------------------------------------

LIETUVOS VVG TINKLO SUSIRINKIMAS

2009 m. spalio 27 d. Raseiniuose vyko Lietuvos VVG Tinklo ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Susirinkime dalyvavo 24 vietos veiklos grupių tinklo nariai ir 14 svečių. Susirinkime svečių teisėmis dalyvavo ir Telšių VVG valdybos narės Sandra Valentinavičienė ir Birutė Baltuonienė. Darbotvarkėje buvo išklausyta VVG tinklo pirmininkės Rasos Birutytės VVG tinklo 2007 – 2009 m.m. veiklos ataskaita. Vyko VVG Tinklo valdybos ir pirmininko rinkimai. Buvo pristatyta VVG tinklo 2010 metų veiklos programa. VVG Tinklo valdybos nariais išrinkti:
 

1. Reda Kneizevičienė (Sūduvos VVG), Marijampolės apskritis;
2. Edita Grinčinaitienė (Asociacija „Lamatos žemė“), Klaipėdos apskritis;
3. Loreta Rubežienė (Šiaurės vakarų Lietuvos VVG), Telšių apskritis;
4. Vytautas Zubas (Kauno rajono VVG), Kauno apskritis;
5. Helena Simonaitienė (Pasvalio rajono VVG), Panevėžio apskritis;
6. Zenonas Mačernis (Kelmės krašto partnerystės VVG), Šiaulių apskritis;
7. Egidijus Giedraitis (VVG „Nemunas“), Tauragės apskritis;
8. Arvydas Veikšra (Zarasų savivaldybės VVG), Utenos apskritis;
9. Vita Janavičienė (Širvintų rajono VVG), Vilniaus apskritis;
10. Rasa Birutytė (Joniškio rajono partnerystės VVG), Šiaulių apskritis.
Lietuvos VVG Tinklo pirmininko pareigas užimti buvo pasiūlytos trys kandidatūros. Už Vytautą Zubą iš Kauno VVG balsavo 19 narių, už Rasą Birutytę iš Joniškio VVG balsavo 4 nariai, už Edmundą Incių iš Pagėgių VVG vienas narys. Lietuvos VVG Tinklo pirmininku išrinktas Kauno rajono VVG pirmininkas Vytautas Zubas.

 

 
  Nuorodos

 

  

 

 
  Prisijungti
Nario vardas

SlaptažodisPamiršai slaptažodį?
Paprašyk naujo