|
Pirmuoju puslapiu | I parankinius | Susisiekti
 
  Navigacija
Naujienos
Straipsniai
VVG Valdyba
VVG Veikla
Bendradarbiavimas
VVG Steigimo sutartis
VVG įstatai
VVG narystė
Bendruomenės
Strategija
Dokumentų formos

Įsakymai apie skirtą paramą
2015 m. patikslinti dokumentai
IV kvietimo dokumentai
III Kvietimo dokumentai
II Kvietimo dokumentai
I Kvietimo dokumentai
Vietos projektai

Mokymai
Informaciniai renginiai
Viešųjų pirkimų dokumentai
Teisės aktai
2016 m. protokolai
Protokolai
DU
Nuorodos
Kontaktai
 
  Pasirašyta paramos sutartis Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 m. strategijos įgyvendinimui
 
  Veikla
 
  Naujienos

Naujas Telšių rajono VVG puslapio adresas:

www.trvvg.lt---------------------------------------------------------------------------------------
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS — KONFERENCIJA
,, TELŠIŲ RAJONO IR RIETAVO SAVIVALDYBIŲ 2014-2020 METŲ STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS: AKTUALIJOS IR GALIMYBĖS"
KU „Germanto lobis“ III a. salė, Sedos g.6, Telšiai 2016 m. lapkričio 23 d.

DARBOTVARKĖ

14.30 - 15.00 Dalyvių registracija.
15.00 - 15.15 Konferencijos atidarymas. Svečių pasisakymai.
15.15 – 15.35 „Telšių rajono ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos“ pristatymas.
Telšių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Vytautas Barsteiga
15.35 - 15.55 Vietos veiklos grupių tinklo vaidmuo įgyvendinant Vietos plėtros strategijas.
Giedrė Kazakevičienė, Plungės rajono vietos veiklos grupės pirmininkė ir VVG tinklo valdybos narė.
15.55– 16.30 Pajūrio karšto bendruomenių verslumas. Geroji patirtis.
Raimonda Damulienė, Pajūrio krašto vietos veiklos grupės pirmininkė.
16.30 Konferencijos apibendrinimas, diskusijos,

Registruotis prašome žemiau nurodytais kontaktais:
8 444 51951
info@telsiuvvg.lt


---------------------------------------------------------------------------------------
Įvykusi spaudos konferencija — strategijos įgyvendinimo pradžios ženklas


2016 m. lapkričio 3 d. Telšių rajono vietos veiklos grupė organizavo spaudos konferenciją, skirtą „Telšių rajono ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimas“ pristatymui. Spaudos konferencijoje dalyvavo Telšių rajono vietos veiklos grupės primininkas Vytautas Barsteiga, finansininkė Birutė Baltuonienė. Žiniasklaidai buvo pristatyta Vietos veiklos grupė, jos sudėtis ir plačiau apžvelgta Strategija, pagrindinės įgyvendinimo kryptys. Šia konferencija simboliškai duotas startas informaciniams renginiams, kurie bus organizuojami bendruomenėse. Šiais renginiais informuosime visuomenę apie Strategiją, potencialius pareiškėjus, supažindinsime su vietos projektų administravimo reikalavimais.

Daugiau informacijos čia...


---------------------------------------------------------------------------------------
Telšių rajono Vietos veiklos grupės valdybos posėdžio


Vieta: Sedos g. 6, Telšiai (III-aukštas salėje)
Data: 2016 m. spalio 19 d. (trečiadienį)
Laikas: 16.00 val.


PLANUOJAMA DARBOTVARKĖ


1. Dėl ,,Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos“ patikslinimo.
2. Dėl VPS administratoriaus 0,75 etato įvedimo nuo 2017 m. sausio 1 d.
3. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos narių išvykos.
4. Kiti klausimai.


---------------------------------------------------------------------------------------
Valdybos posėdis

DARBOTVARKĖJE:

1. Dėl projektų svarstymo pateiktų Telšių rajono savivaldybės administracijai;
2. Dėl  ūkininko Gintauto Činskio prašymo,  priėmimo į Telšių rajono VVG narius svarstymo;
3.  Dėl ,,Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos'' koregavimo. Balsuoti galite el.pašu telsiurajonovvg@gmail.com iki spalio 4 dienos


---------------------------------------------------------------------------------------
PASIRAŠYTA PARAMOS SUTARTIS


2016 m. rugpjūčio 24 d. pasirašyta Bendruomenių inicijuotos viensektorės kaimo vietovių vietos plėtros strategijos, įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 metų programos priemonę „LEADER", paramos sutartis Nr. 42VS-KE-15-1-06740


Pagal šią paramos sutartį Telšių rajono vietos veiklos grupė vykdys projektą "Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014 - 2020 metų strategija" Projekto įgyvendinimo vieta – Telšių ir Rietavo rajono savivaldybių teritorija (išskyrus Telšių miestą ir Rietavo savivaldybę). Projektą planuojama užbaigti iki 2023 m. rugsėjo 1 dieną.

---------------------------------------------------------------------------------------
Kviečiame dalyvauti 1-ojoje Tarptautinėje vietos bendruomenių šventėje – mugėje, skirtoje Vietos bendruomenių metams paminėti


Renginio data: 2016 m. rugsėjo 3 d.
Renginio vieta: Vilnius
Renginio laikas: –10.00-18.00 val.
Renginio tikslas:
Pristatyti Vietos bendruomeninių organizacijų ir Vietos veiklos grupių veiklą, regionų vietos produktus, verslus, turistinius maršrutus, edukacines programas Lietuvoje bei užsienio valstybėse Renginio dalyviai:
Vietos bendruomeninių organizacijų bei Vietos veiklos grupių atstovai Renginio metu vyks:
1. Kontaktų mugė, kurioje vietos bendruomenės dalinsis patirtimi, projektų idėjomis, vykdoma veikla.
2. Konferencijos ir diskusijos:
- Pilietinės visuomenės ugdymas pasitelkiant bendruomenines organizacijas Lietuvoje ir užsienio šalių patirtis. - Verslo bei socialinio verslo plėtros galimybės vietos bendruomenėse. - Darni plėtra miestuose.
3. Koncertinė programa, kurios metu pasirodys 10 Lietuvos mažųjų kultūros sostinių bei Vilniaus ir Kauno miestų vietos bendruomenių kolektyvai. Renginio metu bus galimybė įsigyti vietos bendruomenių bei vietos amatininkų produkcijos.

---------------------------------------------------------------------------------------

Šių metų rugpjūčio 10 dieną (trečiadienį) KU ,,Germanto lobis'' salėje,  adresu Sedos g.6, Telšiai organizuojamas visuotinis narių susirinkimas- konferencija:

,, Telšių ir Rietavo savivaldybių įgyvendinamos VPS akualijos ’’

PLANUOJAMA    DARBOTVARKĖ:

16.00 - 16.10

Dalyvių  registracija.

16.10 - 16.15

Konferencijos  atidarymas. Svečių  pasisakymai

16.15 – 16.30

Telšių ir Rietavo savivaldybių įgyvendinamos VPS aktualijos.  

16.30 - 17.00

Dėl valdybos nario rinkimų.

 Nuo 17.00

Diskusijos, pasikeitimas nuomonėmis---------------------------------------------------------------------------------------
Šių metų balandžio 28 dieną (ketvirtadienį) organizuojamas Telšių rajono vietos veiklos grupės ataskaitinis visuotinis narių susirinkimas

DARBOTVARKĖ...


---------------------------------------------------------------------------------------

ŠAUKIAMAS TELŠIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VISUOTINIS SUSIRINKIMASŠių metų rugsėjo 8 dieną (antradienį) KU ,,Germanto lobis'' salėje, adresu Sedos g.6, Telšiai, organizuojamas Telšių rajono VVG visuotinis susirinkimas.
Susirinkimo pradžia 16.00 val.
PLANUOJAMA DARBOTVARKĖ:
15: 45 - 16: 00 Dalyvių registracija;
16:00 - 16:10 Įžanginis pasisakymas. Pranešėjas V.Barsteiga;
16:10 – 16:40 ,,Vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos‘‘ pristatymas ir tvirtinimas. Pranešėjas - A.Venckus;
16:40 – 17:00 Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos formavimas. Pranešėjas – V.Barsteiga.
Nuo 17:00 - Diskusijos, pasikeitimas nuomonėmis.

---------------------------------------------------------------------------------------

RUGPJŪČIO 20 D. — TELŠIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDISŠių metų rugpjūčio 20 dieną (ketvirtadienį) 15.00 valandą, adresu Sedos g.6 III-aukšto salėje, vyks Telšių rajono VVG valdybos posėdis.
Planuojama darbotvarkė:
1. Dėl Telšių rajono VVG visuotinio susirinkimo;
2. Dėl valdybos narių mokymų;
3. Dėl ,,Vietos plėtros 2014-2020 metų stategijos‘‘ prioritetų ir rodiklių įgyvendinimo;
4. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos formavimo;
5. Dėl paskolos ,,Vietos plėtros 2007-2014 metų strategijos‘‘ projektui užbaigti;
6. Kiti klausimai.
Kviečiame Valdybos narius dalyvauti.

---------------------------------------------------------------------------------------

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 2014-2020 M. RENGIMO INFORMACINIAI RENGINIAI

Telšių rajono vietos veiklos grupė, įgyvendindama projektą „Telšių rajono vietos veiklos grupės parengiamoji parama“ (Nr. Nr. 42PP-KE-14-1-05347) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „ Parengiamoji parama“, šių metų rugpjūčio 12 - 13 d. organizuoja informacinius renginius Telšių rajono vietos veiklos grupės teritorijoje.
2015-08-12
14.00
Kaunatavoje, Amatų kiemelyje- klėtelėje (Sodų g. 38, Kaunatavos k., Upynos sen., Telšių r. sav.).
2015-08-13
9.00
Varniuose, Varnių seniūnijos salėje (Vytauto g. 2, Varniai, Telšių r. ).
13.00 Telšiuose , KU „Germanto lobis“ III a salėje(Sedos g. 6, Telšiai).
Renginio trukmė 2 val. Kviečiame aktyviai dalyvauti.
Daugiau informacijos tel. 444 51951, +370 616 58 021.---------------------------------------------------------------------------------------

VIEKŠNALIŲ BENDRUOMENĖS ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS
Viekšnalių Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčia stovi Viekšnalių kaime, 6 km į pietus nuo Luokės. Bažnyčia — liaudies architektūros formų, turi neogotikos bruožų. Gelsodės kaimo valstiečiai 1911 m. kapinėms dovanojo žemės, o Beibelio gyventojas P. Paulauskas – sklypą bažnyčiai. 1912 m. pastatyta dabartinė medinė bažnyčia.
Viekšnalių bendruomenė parengė ir įgyvendino projektą ,, Viekšnalių Švč. M. Marijos Globos bažnyčios fasado atkūrimas ir avarinės grėsmės šalinimas “. Projekto metu atlikta bažnyčios stogo ir fasado atkūrino darbai. Viekšnalių kaimas tapo patrauklesnis ne tik kaimo gyventojams, bet ir visiems vykstantiems pro šią vietovę svečiams. Buvo įvesta įsilaužimo ir gaisro signalizacijos, kurios panaikino vagystės ir gaisro grėsmes, nes vietovė yra nuo centro atitolusi virš 30 km. ir laiku nereagavus į prasidedantį gaisrą ar vagystę gali būti prarastos religinės vertybės. Bendruomenė drauge su parapija surinko rėmėjų lėšų įsigijo 16 langų ir savanoriško darbo dėka juos pakeitė. Viekšnalių bendruomenės ,,Šatrijos vingis“ pirmininkė dėkoja visiems, prisidėjusiems prie šio projekto.---------------------------------------------------------------------------------------

KONFERENCIJA

„SĖKMĖ IR PATIRTIS ĮGYVENDINUS VIETOS PLĖTROS 2008-2014 M. STRATEGIJĄ “

 

       Biržuvėnų dvaro sodyboje liepos 4 d. rinkosi Telšių rajono kaimo bendruomenių atstovai ir Telšių rajono vietos veiklos grupės svečiai į organizuotą konferenciją. Konferencijos dalyvius pasitiko Telšių rajono VVG administracijos darbuotojai, o maloniam bendravimui nuteikė muzikinio trio atliekamos melodijos.

 

Plačiau...


---------------------------------------------------------------------------------------

TELŠIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ


ORGANIZUOJA KONFERENCIJĄ „SĖKMĖ IR PATIRTIS ĮGYVENDINUS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ 2008-2014 M.“


2015 m., liepos 4 d. Biržuvėnų dvaro sodyboje (Dvaro g. 4, Biržuvėnų k., Luokės sen., Telšių r.)


Konferencijos pradžia: 13 val.


Plačiau...
---------------------------------------------------------------------------------------


Mokymai bendruomenių finansininkams ir pirmininkamsŠių metų gegužės 26-27 dienomis KU ,,Germanto lobis'' salėje, adresu Sedos g.6, Telšiai vyks mokymai: ,,Buhalterinė apskaita ne pelno siekiančiose organizacijos“.
Į mokymus kviečiame organizacijų finansininkus ir pirmininkus, kurie nori išsamiai susipažinti su buhalterine apskaita nevyriausybinėse organizacijose.
Mokymus ves Birutė Baltuonienė.
Mokymų pradžia 9.00 val.
Registracija el.paštu s.valentinaviciene@telsiuvvg.lt arba tel.51951.

---------------------------------------------------------------------------------------
Telšių rajono vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą ,, Vietos plėtros 2008-2014 metų strategija‘‘ organizuoja konferenciją - susirinkimą :


,,Vietos plėtros strategijų aktualijos 2015 metais ’’, visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas


Renginys vyks gegužės 7 dieną KU ,,Germanto lobis‘‘ salėje, adresu Sedos g.6, Telšiai.

Registracija nuo 15.00 val.

---------------------------------------------------------------------------------------
Šių metų kovo 25 dieną KU ,,Germanto lobis'' salėje ir kovo 26 dieną Upynos dienos centre, vyks mokymai tema:
,,Bendruomenės narių verslumo skatinimas''
Mokymų pradžia 9.00 val.
Prašome pasidalinti informacija su savo bendruomenių verslo atstovais ar būsimais verslininkais, kurie norėtų dalyvauti projektuose naujame laikotarpyje ir teikti paraiškas.
Registracija tel. 8444 51951 arba el.paštu s.valentinaviciene@telsiuvvg.lt.

---------------------------------------------------------------------------------------
Pieno kelio klasterio Mobilus konsultavimo biuras jau kelyjeRietavo, Plungės, Kupiškio ir Telšių vietos veiklos grupės įgyvendina projektą „Pieno kelias: nuo vietos gamintojo iki vartotojo“ Nr. 4TT-KE-13-1-0002 pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos IV krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“.

Projekto metu kuriamas Pieno kelio klasteris, ir rengiamas Pieno kelio maršrutas, apimantys 4 VVG teritorijas – Rietavo, Plungės, Telšių, Kupiškio rajonus. Projektu siekiama didinti kaimo gyventojų užimtumą, jų verslumo gebėjimus kurti konkurencingus vietos produktus, diegiama bendradarbiavimo ir dalinimosi patirtimi kultūra. Pieno kelio klasteris ir Pieno kelio maršrutas užtikrins trumposios maisto grandinės įdiegimą, vystant tiesioginius vietos gamintojų ir paslaugų teikėjų bei pirkėjų, vartotojų ryšius.

Gamintojų ir paslaugų teikėjų tinklui vystyti ir palaikyti ir jų paslaugų paketui ruošti, Pieno kelio klasteriui formuoti, „Pieno kelio“ maršruto prezentacijoms vykdyti, vyks išvažiuojamosios Mobilaus konsultavimo biuro veiklos.

Jau kovo mėnesį vyksta pirmieji Mobilaus konsultavimo biuro važiavimai – bus lankomi Telšių, Plungės ir Kupiško Pieno kelio klasterio ekspertai, dalyviai ir projekto partnerės – šių rajonų vietos veiklos grupės. Žemiau rasite Mobilaus konsultavimo biuro lankymosi grafiką. Jis bus nuolat atnaujinamas.


Plačiau...

---------------------------------------------------------------------------------------
Šių metų kovo 18 dieną Buožėnų bendruomenės namuose ir kovo 19 dieną
Varnių seniūnijoje, vyks mokymai tema:
,,Bendruomenės narių verslumo skatinimas''
Mokymų pradžia 9.00 val.
Prašome pasidalinti informacija su savo bendruomenių verslo atstovais ar
būsimais verslininkais , kurie norėtų dalyvauti projektuose naujame
laikotarpyje ir teikti paraiškas.
Registracija tel.8444 51951 arba el.paštu s.valentinaviciene@telsiuvvg.lt.

---------------------------------------------------------------------------------------
TRADICIJOS IR NAUJOVĖS SUSIPINA PIENO KELYJE
Plačiau...

---------------------------------------------------------------------------------------

Organizuojamas Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis


Vieta: Sedos g. 6, Telšiai (III-aukštas salėje).
Data: 2015 m. vasario 11 d. (trečiadienį).
Laikas: 15.30 val.


PLANUOJAMA DARBOTVARKĖ:

1. Dėl projektų bendrojo finansavimo iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto prioritetų;
2. Dėl Telšių rajono VVG teritorijos išplėtimo ir narystės (Rietavo savivaldybės teritorijos);
3. Dėl naujų dokumentų formų tvirtinimų įvedus eurą;
4. Kiti klausimai.


---------------------------------------------------------------------------------------

Mokymai potencialiems vietos projektų vykdytojamsTelšių rajono vietos veiklos grupė, įgyvendindama projektą ,,VVG ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas įgyvendinant vietos plėtros strategiją‘‘, šių metų vasario 5 dieną organizuoja mokomąjį renginį ,,Viešieji pirkimai: pirkimų organizavimas‘‘.
Renginys skirtas potencialiems vietos projektų vykdytojams. Mokymus ves UAB ,,Pokyčių valdymas‘‘ direktorius Tomas Vasiliauskas.
Renginys vyks adresu: Sedos g 6 (III-a.salėje), Telšiai.
Pradžia 9.00 val.
Dalyviai į mokymus yra registruojami tel.8444 51951 arba el.paštu: s.valentinaviciene@telsiuvvg.lt.---------------------------------------------------------------------------------------

Telšių rajono vietos veiklos grupė šventė savo dešimtmetį


Praėjusį ketvirtadienį, gruodžio 11 d., Telšių rajono VVG nariai, artimiausi draugai bei svečiai rinkosi į klubą „Pink Loft“ paminėti 10 metų jubiliejaus. Šiai progai buvo surengta konferencija „10 metų su LEADER“. Buvo daug gražių sveikinimų, palinkėjimų jubiliejaus proga, o apibendrinant nuveiktus darbus, Telšių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Vytautas Barsteiga pristatė 10 metų VVG veiklos apžvalgą. Pirmininkas pateikė įdomiosios statistikos: VVG valdyba per 10 – metį rinkosi į 59 posėdžius ir ištisai posėdžiavo net 5 paras. Keletas VVG valdybos narių visuomeniniais pagrindais valdyboje dirba 3650 dienas.


Įgyvendinant rajono „Vietos plėtros 2008-2014 m. strategiją“, buvo skelbti 4 kvietimai teikti paraiškas vietos projektams. Paraiškas teikė 48 pareiškėjai, buvo gauta 90 vietos projektų, iš kurių 82 sėkmingai įgyvendiname. Šiuo metu nebaigti yra tik 6 verslo projektai, kurie bus įgyvendinti iki 2015 m. birželio mėn. VVG pirmininko ataskaitoje buvo apžvelgiami vietos projektai pagal seniūnijas. Pateikiam informacija apie įgyvendintų vietos projektų skaičių, jiems skirtas lėšas ir seniūnijos vienam gyventojui tenkančias investicijas iš LEADER priemonės.
Pagal vietos projektų ir pareiškėjų skaičių nepralenkiama — Varnių seniūnija. Įgyvendinta net 16 projektų, kuriems skirta daugiau kaip milijonas, litų t.y. 1.304 tūkst. Lt. vienam seniūnijos gyventojui tenka — 327 Lt. Lyginant LEADER programos investicijas, tenkančias vienam seniūnijos gyventojui, Gadūnavo seniūnija pirmauja ir čia investicijos siekia, net — 455,00 Lt.
Kiekvienos seniūnijos apžvalgą lydėjo kūrybiški, šmaikštūs bendruomenių sveikinimai, pasirodymai. Konferencijos pabaigą vainikavo įneštas šventinis tortas, kurį dovanojo Kredito unija „Germanto lobis“. Skambant Kęstučio Jablonskio dainoms, VVG nariai ir svečiai, šventiškai nusiteikę bendravo ir planavo ateities projektus.

Nuotraukos čia...

Vietos veiklos grupės veiklos apžvalga---------------------------------------------------------------------------------------
TELŠIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ, ĮGYVENDINDAMA PROJEKTĄ ,, VIETOS PLĖTROS 2008-2014 METŲ STRATEGIJA‘‘

2014 M. GRUODŽIO 11 D. ORGANIZUOJA

SUSIRINKIMĄ - KONFERENCIJĄ

"10 METŲ SU LEADER"

Programa...---------------------------------------------------------------------------------------
Konferencija „Patiriant bendruomeniškumą: vietos bendruomenių stiprinimas“


Telšių rajono vietos veiklos grupė kartu su vietos veiklos grupe „Nemunas“, įgyvendino teritorinį projektą „Patirtinio refleksyvaus mokymo taikymo vietos bendruomenėse metodikos parengimas ir išbandymas“ (Nr. 4TT-KE-12-1-0001) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“.

Plačiau...
---------------------------------------------------------------------------------------
Telšių rajono vietos veiklos grupės dešimtmetį primins šermukšnių alėja


Prieš dešimt metų – 2014 m. spalio 6 d. – Telšių rajone kaimo problemoms spręsti įkurta Telšių rajono vietos veiklos grupė (VVG). Ji sukurta partnerystės principu, apjungiant rajono kaimo gyvenamųjų vietovių teritoriją ir gyventojus, suvienijant valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus atstovus. Iki tol organizacijos, kuri palaikytų tokius partnerystės ryšius ir sujungtų juos bendram tikslui – spartesnei kaimo plėtrai – nebuvo.


Suformuota valdymo struktūra. Steigėjai – Kazys Lečkauskas, Virginija Jasevičienė, Vytautas Barsteiga, Birutė Baltuonienė, Marytė Beleckienė, Isidora Stonienė, Donatas Kaubrys – iškėlė ambicingus uždavinius ir juos, vertinant dešimtmečio išvakarėse galima drąsiai teigti, sėkmingai įgyvendino.

Plačiau...


---------------------------------------------------------------------------------------
Konferencija „Patiriant bendruomeniškumą: vietos bendruomenių stiprinimas“


Telšių rajono vietos veiklos grupė kartu su vietos veiklos grupe „Nemunas“, įgyvendindamos teritorinį projektą „Patirtinio refleksyvaus mokymo taikymo vietos bendruomenėse metodikos parengimas ir išbandymas“ (Nr. 4TT-KE-12-1-0001) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“, šių metų spalio 28 d. organizuoja projekto įgyvendinimo baigiamąją konferenciją „Patiriant bendruomeniškumą: vietos bendruomenių stiprinimas“ adresu: VšĮ Telšių menų inkubatorius, Muziejaus g. 29, Telšiai.


Kviečiame registruotis iki šių metų spalio 18 d. el. paštu paulius@kitokieprojektai.net arba z.pikiotiene@gmail.com


Konferencijos programa

---------------------------------------------------------------------------------------
MOKYMAI BENDRUOMENIŲ NARIAMS

Šių metų spalio 8 dieną (trečiadienį) KU ,,Germanto lobis'' salėje adresu: Sedos g.6, Telšiai, Leader ir žemdirbių mokymo metodikos centras organizuoja mokymus tema: ,,DOKUMENTŲ VALDYMAS NEVYRIAUSYBINĖJE ORGANIZACIJOJE''.
Mokymų trukmė nuo 9.30 val. iki 16.30 val. Mokymai nemokami. Bus išduodami pažymėjimai.
Kviečiame aktyviai bendruomenių pirmininkus, bibliotekininkus bei kitų nevyriausybinių organizacijų narius pakviesti dalyvauti mokymuose.
Reikalinga išankstinė registracija, kuri vyksta telefonu 51951, arba el.paštu s.valentinaviciene@telsiuvvg.lt

Programa


---------------------------------------------------------------------------------------
Kirklių kaimo bendruomenė rodo pavyzdį

Nuoroda į video...---------------------------------------------------------------------------------------
TELŠIŲ RAJONO KAIMO BENDRUOMENIŲ SĄSKRYDIS

„BŪRYJE MŪSŲ TVIRTYBĖ“

             Telšių rajono vietos veiklos grupės valdyba buvo nutarusi suorganizuoti Telšių rajono kaimo bnedruomenių sąskrydį. Sąskrydžio iniciatoriumi ir pagrindiniu organizatoriumi buvo Nevarėnų  bendruomenės „Ratas“ pirmininkas ir valdybos narys Albinas Šmukšta.

            Šių metų liepos 19 dieną, Nevarėnų  bendruomenės „Ratas“  įgyvendinto vietos projekto teritorijoje „Šilaunėje “ ir susirinko Telšių rajono kaimo bendruomenių atstovai pasidžiaugti nuveiktais darbais, palenktyniauti tarpusavyje ir pasilinksminti.

              Sąskrydžio  „Būryje mūsų tvirtybė“ vėliavą iškėlė Telšių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Vytautas Barsteiga ir Nevarėnų seniūnė Vilma Šakienė. Sąskrydžio dalyvius pasveikinti atvyko LR Seimo narys Valentinas Bukauskas su jaunimo delegacija.

              Telšių rajono VVG komanda į sąskrydį atvyko ant plieninių  Žemaitijos regiono baikerių „žirgų“. Baikerių vadovas už žemaičių kalbos puoselėjimą Nevarėnuose, seniūnei padovanojo Žemaitijos vėliavą.

         

 Plačiau...---------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACINĖ KAMPANIJA ĮGAUNA PAGREITĮ

2014m. birželio – rugpjūčio mėn. Telšių rajone vyksta informacinė kampanija, kuri yra viena iš projekto „Jaunimas – kaimo plėtros procesuose “ veiklų. Informacinės kampanijos metu vyksta Proto mūšiai ir diskusijos. Informacinės kampanijos tikslas — supažindinti vietos bendruomenės narius, ypač, jaunimą su Telšių rajono vietos veiklos grupės galimybėmis, pristatyti vykdomą projektą ir padiskutuoti apie jaunimo įsitraukimo į kaimo plėtros procesus perspektyvas.
Informacinė kampanija organizuojama tose rajono vietovėse, iš kurių projekte dalyvauja jaunimas, t.y., sukūrė filmuką apie įgyvendintus bendruomenės projektus ir finansuotus pagal Vietos plėtros įgyvendinimo strategiją 2008 - 2013 m. ir įveikė projekto dalyvių atranką. Už Proto mūšių organizavimą ( klausimų paruošimą, viešinimą ir kitus organizacinius darbus) atsakingi — taip pat patys jaunuoliai.
Įpusėjus informacinei kampanijai, galima net neabejoti, kad tokia forma informuoti žmones, ypač jaunimą, apie vietos veiklos grupės veiklą ir teikiamas galimybes — labai efektyvi, suteikianti daug informacijos, įgalinanti jaunus žmones bendrauti ir bendradarbiauti su vietos bendruomenės pirmininkais, kultūros darbuotojais. Šios kampanijos organizavimas sukuria prielaidas pasitikėti jaunimu, nes dažnai jaunimas vertinamas kaip neaktyvus, nieko nenorintis, ne dažnai ir darantis netinkamus darbus.
Informacinės kampanijos metu dalyvių pateikti siūlymai kaip jaunimas gali įsitraukti kaimo plėtros procesus bus apibendrinami ir pateikiami kuriant naują 2014 m. - 2020 m. Vietos plėtros įgyvendinimo strategiją.---------------------------------------------------------------------------------------ŠĮ SAVAITGALĮ DŽIUGINĖNUOSE SUSITINKA TELŠIŲ IR ŠVEDIJOS JAUNIMAS

2014 m. liepos 4-8 dienomis Džiuginėnuose, VšĮ Telšių jaunimo centro Patirtiniame centre, organizuojama 5 dienų stovykla, kuri yra viena iš projekto „Jaunimas – kaimo plėtros procesuose “ veiklų. Jaunimas penkias dienas kartu gyvens ir lankys pagal Vietos plėtros strategijas įgyvendintus projektus. Susipažins su verslo galimybėmis kaime, taip pat bendruomenių veikla, domėsis su kokiomis problemomis susiduria jaunimas. Švedijos jaunimui bus sudaryta galimybė pažinti mūsų kraštą, tradicijas, maistą, kultūros paveldą. Tikimės, kad šis projektas duos ir tolimesnių idėjų tarptautiniam bendradarbiavimui.
Projektas finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“. Projektą įgyvendina: Telšių rajono vietos veiklos grupė, bendradarbiaudama su Švedijos LEADER Folkungaland ir VšĮ Telšių jaunimo centru.---------------------------------------------------------------------------------------
ĮSPŪDŽIAI IŠ KELMĖS RAJONO KAIMO BENDRUOMENIŲ

Telšių rajono vietos veiklos grupė, vykdydama projektą „VVG ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas, įgyvendinant vietos plėtros strategiją“, birželio 5 dieną surengė kelionę kaimo bendruomenių atstovams į „Kelmės krašto partnerystės“ vietos veiklos grupę ir į kaimo bendruomenes, pasisemti patirties. Mūsų delegacija buvo sudaryta iš 26 asmenų, joje dalyvavo Telšių rajono VVG valdybos nariai, kaimo bendruomenių – Luokės, Lieplaukės, Buožėnų, Kaunatavo, Žarėnų, Nevarėnų, Eigirdžių, Degaičių, Viešvėnų, Ubiškės, Baltininkų - pirmininkai ir kiti bendruomenių atstovai. Pažintis su Kelmės rajono bendruomenėmis prasidėjo nuo Junkilų kaimo bendruomenės „Kruteklis“. Energinga ir labai iniciatyvi bendruomenės pirmininkė Ona Granickienė ir duonos kepėja mus pasitiko pasipuošusios tautiniais rūbais. Junkilų bendruomenėje praleidome apie 3 val. kur dalyvavome edukacinėje programoje „...dar kepa duoną Žemaitijoj“.


Plačiau...

---------------------------------------------------------------------------------------


Mokymai vietos projektų pareiškėjams


Šių metų birželio 16 dieną (pirmadienį) KU ,,Germanto lobis '' salėje, adresu Sedos g.6, Telšiai , Telšių rajono VVG organizuoja mokymus tema:
,,Bendruomeninių organizacijų vykdomos veiklos viešinimas: fotografavimas''.
Kviečiame vietos projektų pareiškėjus į mokymus.
Mokymų pradžia 9.00 val. Trukmė 6 val. Su savimi turėti fotoaparatą.
Kadangi vietų skaičius ribotas prašome iš anksto registruotis tel.8444 51951 arba el.paštu: s.valentinaviciene@telsiuvvg.lt


---------------------------------------------------------------------------------------

Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai sėmėsi patirties Švedijoje

Telšiškių viešnagė Švedijoje prasidėjo susitikimu Nykopingo ( Nyköping) mieste su Leader Kustlinjen projektų vadove Jacqueline Hellsten ir jų vietos veiklos grupei priklausančia žuvininkystes grupės atstove. Jos pristatė savo vietos veiklos grupę. Kartu aptartos įgyvendinamos vietos veiklos grupės strategijos ir planuojami prioritetai ateinančiam laikotarpiui. Pasidalinta abipuse patirtimi įgyvendinant vietos projektus. Vėliau lankėmės konkrečiuose Leader Kustlinjen įgyvendintuose projektuose.


Plačiau...

---------------------------------------------------------------------------------------

TELŠIŲ RAJONO JAUNIMAS DALYVAVO STOVYKLOJE ŠVEDIJOJE
2014 m. gegužės 2-6 dienomis Skaninges ( Skänninge) mieste Švedijoje įvyko tarptautinė jaunimo stovykla, kuri yra viena iš projekto „Jaunimas — kaimo plėtros procesuose“, finansuojamo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“, suplanuotų veiklų. Šioje stovykloje dalyvavo 12 jaunuolių iš Telšių rajono. Jaunuoliai, norintys dalyvauti projekte, turėjo sukurti iki 2 min. trukmės filmuką apie jų gyvenamojoje teritorijoje vykdytus ir įgyvendintus projektus, finansuojamus pagal Telšių rajono vietos veiklos grupės įgyvendinamą strategiją.


Plačiau...
---------------------------------------------------------------------------------------

Konferencija „Telšių rajono strategija kaimui“

 

          Gegužės 15 d. įvyko konferencija „Telšių rajono strategija kaimui“. Konferencijos dalyvius  pasveikino Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas ir pasidžiaugė, kad bendruomenių aktyvumo dėka labai matomai gražėja mūsų rajono miesteliai ir kaimai. Jis palinkėjo visiems naujų įdėjų ir neišsižadėti šio sunkaus  visuomeninio darbo. 

 

 

Plačiau...


---------------------------------------------------------------------------------------

Visuotinis susirinkimas - konferencija ,, Telšių rajono strategija kaimui‘‘Š.m. Gegužės 15 dieną (ketvirtadienį) 15.00 val. Sedos g.6 Telšiai, III a. salėje Telšių rajono Vietos veiklos grupė organizuoja visuotinį susirinkimą - konferenciją ,, Telšių rajono strategija kaimui‘‘

PLANUOJAMA RENGINIO DARBOTVARKĖ:
14.45 - 15.00 Registracija
15.00 – 15.15 Konferencijos atidarymas (svečių pasisakymai)
15.15 -15.40 Vietos plėtros strategijų igyvendinimo Lietuvoje apžvalga.
(Programos ,,Leader ‘’ ir žemdirbių mokymo metodikos centro specialistas S.Pusvaškis)
15.40 – 16.00 Visuotinio susirinkimo pradžia.Telšių rajono VVG 2013 metų veiklos ataskaita ir veiklos plano pristatymas. Ataskaitos tvirtinimas.
16.00 – 16.15 Telšių rajono VVG 2013 metų finansinė ataskaita. Ataskaitos tvirtinimas.
16.15 – 16.20 Telšių rajono VVG 2013 metų revizoriaus ataskaita. Ataskaitos tvirtinimas.
Nuo 16.20 Diskusijos, konferencijos apibendrinimas.


---------------------------------------------------------------------------------------

Mokymai pareiškėjams


Šių metų gegužės 9 dieną (penktadienį) KU ,,Germanto lobis'' salėje, adresu Sedos g. 6, III aukštas, vyks mokymai tema: ,,Viešieji pirkimai: paprastai'' . Pradžia 9.00 val.
Mokymai skirti valdymo organams ir vietos projektų pareiškėjams. Mokymus ves lektorius Tomas Vasiliauskas.
Registracija tel. 51951 arba el.pašu:z.pikiotiene@gmail.com


---------------------------------------------------------------------------------------

Organizuojamas Telšių rajono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos valdybos posėdisVieta: KU ,,Germanto lobis‘‘ Sedos 6 ( III-a.), Telšiai,
Data: 2014 m. gegužės 2 d. (penktadienį);
Laikas: 13.00 val.

PLANUOJAMA DARBOTVARKĖ


1. Sekretoriaujančio ir pirmininkaujančio paskyrimas;
2. Susipažinimas su vietos projektų paraiškų vertinimo suvestinėmis (PVRS);
3. Vietos projektų vertintojų vertinimo ataskaitų pristatymas (PVA);
4. Pastabos, pasiūlymai ir išvados dėl svarstomų vietos projektų vertinimo;
5. Sprendimas dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo.

---------------------------------------------------------------------------------------

Planuojamas Telšių rajono Vietos veiklos grupės valdybos posėdisŠių metų kovo 25 d. 16 val. šaukiamas Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis.

Vieta: KU ,,Germanto lobis‘‘ Sedos 6 ( III-a.) Telšiai.

PLANUOJAMA DARBOTVARKĖ :
1. Dėl IV kvietimo vietos projektų pirmumo vertinimo sąrašo tvirtinimo.
2. Dėl lėšų tarptautiniams ir tarpteritoriniams projektams įgyvendinti.
3. Dėl dalyvavimo tarptautiniame seminare Švedijoje sąrašo tvirtinimo.
4. Kiti klausimai.


---------------------------------------------------------------------------------------

Pratęstas kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr.04 paga*l *III prioritetą.

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas


IV kvietimos dokumentai


---------------------------------------------------------------------------------------


Mokymai bendruomenių nariams
Šių metų vasario 21 dieną (penktadienį) KU ,,Germanto lobis'' salėje vyks mokymai tema: ,,Moterų verslumo ir užimtumo skatinimas'' .
Pradžia 9.00 val. Mokymų metu bus praktiškai mokoma dekupažo ir kitų smulkių rankdarbių.
Prašome į mokymus užregistruoti bendruomenių narius, besidominčius įvairiais rankdarbiais.
Registracija tel. 51951 arba el.pašu:s.valentinaviciene@telsiuvvg.lt.
---------------------------------------------------------------------------------------

Mokymai bendruomenių nariams


Šių metų sausio 31 dieną KU ,,Germanto lobis'' salėje adresu Sedos g. 6, vyks mokymai tema: ,,Tradicinių amatų puoselėjimas bendruomenėse''
Pradžia 9.00 val.
Prašome registuotis į mokymus tel. 51951 arba el.pašu:s.valentinaviciene@telsiuvvg.lt.

---------------------------------------------------------------------------------------

Planuojamas Telšių rajono Vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Šių metų sausio 22 dieną 15.30 KU ,,Germanto lobis‘‘ salėje (Sedos g.6, Telšiai) įvyks Telšių rajono VVG valdybos posėdis.

PLANUOJAMA DARBOTVARKĖ

1. Dėl lėšų perskirstymo projektams;
2. Dėl anketų pildymo strategijos rengimui;
3. Dėl 2015-2020 metų strategijų;
4. Dėl IV kvietimo datų;
5. Kiti klausimai.

---------------------------------------------------------------------------------------

Mokymai bendruomenių nariamsTelšių rajono vietos veiklos grupė, įgyvendindama projektą ,,VVG ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas įgyvendinant vietos plėtros strategiją‘ , šių metų gruodžio 18 dieną organizuoja mokymus tema: ,, Verslo skatinimo ir plėtros galimybės ‘‘.
Mokymai skirti bendruomenių nariams.
Mokymus ves lektorė - Juris Belte.

Mokymai vyks adresu: Sedos g.6, Telšiai. Mokymų pradžia 9.00 val.---------------------------------------------------------------------------------------


Konferencija „Strategijos įgyvendinimo apžvalga ir ateities perspektyvos“


Telšių rajono vietos veiklos grupėje lapkričio 27 d. įvyko jau tardicija tapusi rudeninė konferencija. Šių metų tema buvo „Strategijos įgyvendinimo apžvalga ir ateities perspektyvos“, nes šis 2007-2013 m. laikotarpis jau eina į pabaigą ir būtina įvertinti jau nuveiktus darbus bei susipažinti su numatomo 2014-2020 m. laikotarpio perspektyvomis.
Konferencijoje dalyvavo Telšių rajono savivaldybės meras Vytautas Kleiva, kuris labai džiaugėsi aktyviomis rajono kaimo bendruomenėmis ir linkėjo taip aktyviai dirbti ir ateityje. Rajono savivaldybės administracija buvo partneris beveik visuose vietos projektuose, todėl bendromis jėgomis yra tvarkomi bei gražinami rajono miesteliai ir kaimeliai.Plačiau...

---------------------------------------------------------------------------------------

Telšių rajono VVG narių visuotinis susirinkimas- konferencija

,, Strategijos įgyvendinimo apžvalga ir ateities perspektyvos‘‘


2013 m. lapkričio 27 dieną, 15.00 val. organizuojamas Telšių rajono Vietos veiklos grupės narių susirinkimas - konferencija

Adresas: Sedos g. 6, Telšiai.

PLANUOJAMA DARBOTVARKĖ:

14.45 — 15.00 Dalyvių registracija.
15.00 — 15.10 Konferencijos atidarymas. Svečių pasisakymai
15.10 — 15.30 LEADER perspektyvos 2014-2020 m. Lietuvos VVG tinklo, VVG „Nemunas“ pirmininkas Egidijus Giedraitis;
15.30 — 15.50 Vietos projektų įgyvendinimo apžvalga. Telšių VVG pirmininkas, Vytautas Barsteiga;
15.50 — 16.10 Mobilus darbas su jaunimu Telšių rajone. VšĮ Telšių jaunimo centro atstovai.
16.10 — 17.00 Vietos projektų vykdytojų gerosios patirties pasidalijimas.
17.00 — 17.30 Diskusijos pasikeitimas nuomonėmis, konferencijos apibendrinimas.


---------------------------------------------------------------------------------------

Telšių rajono Vietos veiklos grupės valdybos posėdžio


KU ,,Germanto lobis‘‘ salėje Sedos g.6, Telšiai 2013 m. lapkričio 5 d.(antradienį) 15.30 val.


PLANUOJAMA DARBOTVARKĖ

1. Dėl ,,Virvytės‘‘ bendruomenės projekto tolimesnės eigos;
2. Dėl naujo kvietimo datų ir išlaidų kategorijų paskirstymo;
3. Dėl tarptautinio ir tarpteritorinių projektų vykdymo;
4. Dėl tolimesnių įgyvendintų vietos projektų apžiūros;
5. Dėl visuotinio susirinkimo- konferencijos organizavimo datų nustatymo;
6. Kiti klausimai.


---------------------------------------------------------------------------------------
PATIRTIES SEMTIS Į AUKŠTAITIJOS REGIONO VVG BENDRUOMENES

Telšių rajono VVG valdybos nariai ir bendruomenių atstovai 2013 m. rugsėjo 26-27 d. vyko į Aukštaitijos kraštą pasidalinti darbo patirtimi. Pirmiausiai atvykome į Anykščių kraštą ir susitikome su aktyviausiomis Anykščių raj. VVG bendruomenėmis.


Plačiau...

---------------------------------------------------------------------------------------

Organizuojamas informacinis- pažintinis seminarasTelšių rajono vietos veiklos grupė, įgyvendindama projektą ,,VVG ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas įgyvendinant vietos plėtros strategiją‘‘,
šių metų rugsėjo 26 – 27 dienomis organizuoja informacinį - pažintinį seminarą ,, Bendruomenių įgyvendinamų projektų geroji patirtis‘‘.

Šio seminaro metu bus lankomos Anykščių, Utenos, Molėtų, Švenčionių rajono kaimo bendruomenės, vyks susitikimai su vietos veiklos grupių atstovais.
Pažintinis išvažiuojamasis renginys skirtas potencialiems vietos strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti, aktyvumui skatinti.---------------------------------------------------------------------------------------

Mūsų bendruomenės - konkurso ,, Eismo saugumas bendruomenėse 2013 " dalyvės


2013.06.06 Lieplaukės bendruomenė kartu su Lietuvos kaimų bendruomenių sąjunga ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos dalyvaujant VĮ Telšių regiono keliai ir ,, Automagistralė" dalyvauja konkurse ,, Eismo saugumas bendruomenėse 2013 "ir vadovaujantis konkurso nuostatomis suorganizavo žygį. Buvo pravestas dalyvių instruktažas. Instruktažą vedė Telšių APVK, Ryškėnų apylinkės įgaliotinis S. Dargis. Buvo supažindinta kaip elgtis pėsčiųjų žygių metu: išdalinti atšvaistai, dalinamoji ( brūšiurėlės, knygutės) medžiaga.


Žygis vyko maršrutu Lieplaukė- Dievo krėslo miškas. Žygio metu buvo vykdomos praktinės užduotys. Žygio dalyviai buvo supažindinti su Lieplaukės apylinkėmis. Miško keliu priėjome prie partizanų stovyklos rekonstrukcijos. Apžiūrėjome atkurtą žeminę, obeliską, žuvusiems partizanams. Pavalgėme partizaniškos košės, kurią gardžiai išvirė bendruomenės pirmininkas. Po pietų nuvykome apžiūrėti paskutinio mūšio vietos. Mūšio vietoje yra obeliskas žuvusiems partizanams. Nusifotografavom prie obelisko, ir žygį pabaigėme prie partizanų kapų Žarėnų kapinėse. Pilni įspūdžių sugrįžome namo į gimtąją Lieplaukę.
Lieplaukės bendruomenės pirmininkas Vytautas Rumbutis

---------------------------------------------------------------------------------------

Telšių rajono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos valdybos posėdžio Nr.2

PLANUOJAMA DARBOTVARKĖ


Vieta: KU ,,Germanto lobis‘‘ Sedos 6 ( III-a.), Telšiai,
Data: 2013 m. birželio 28 d. (penktadienį);
Laikas: 14.30 val.


1. Sekretoriaujančio ir pirmininkaujančio paskyrimas;
2. Susipažinimas su vietos projektų paraiškų vertinimo suvestinėmis (PVRS);
3. Vietos projektų vertintojų vertinimo ataskaitų pristatymas (PVA);
4. Pastabos, pasiūlymai ir išvados dėl svarstomų vietos projektų vertinimo;
5. Sprendimas dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo.

---------------------------------------------------------------------------------------

Spartakiadoje rungėsi kaimo bendruomenės2013 m. birželio 15-16 d. Raseinių rajone, Palūksčio „Rokynės“ dvare vyko Lietuvos kaimo bendruomenių laisvalaikio užimtumo konkursas „Kaimo spartakiada 2013“. Konkursą organizavo Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga bei „Rokynės“ dvaras. Šventėje buvo suorganizuotos daugybė sportinių rungčių – nuo krepšinio, tinklinio, svarsčio kilnojimo ir virvės traukimo, iki šaškių ir smiginio. Taip pat vyko saviveiklininkų pasirodymai, atrakcionai suaugusiems ir vaikams, šventę užbaigė smagi vakaronė. Sporto rungtyse galėjo dalyvauti kaimo seniūnijose gyvenantys 16 metų ir vyresni asmenys. Šioje spartakiadoje dalyvavo gausi delegacija iš Ryškėnų, Upynos, Lieplaukės kaimo bendruomenių.
Mūsų krašto sportininkams puikiai sekėsi ir pasiekė gerų rezultatų: krepšinio varžybose 3 x 3 senjorų grupėje – I vietą, nuo 20 m. amžiaus grupėje – I vietą, virvės traukimo — II vietą. Bendruomenių pirmininkų (moterų, vyrų) trikovėje, Upynos bendruomenės atstovė – Regina Paulauskienė laimėjo III vietą. Pasiekta ir asmeninių laimėjimų: R.Gaurylienė geriausiai tarp moterų pasirodė smiginio varžybose.Džiaugiamės savo krašto bendruomenės nariais, jų entuziazmu ir tikimės, kad kitais metais Telšių rajoną atstovaus dar gausesnis būrys sportininkų.

---------------------------------------------------------------------------------------

Telšių VVG atstovai – tarptautinėje VVG mugėje

Paskutinį gegužės savaitgalį (25d.) prie Raudonės pilies ( Jurbarko r.) Telšių rajono vietos veiklos grupės atstovai dalyvavo Lietuvos kultūrinio ir kulinarinio paveldo projekto „Panemunių žiedai. Tarptautinė VVG mugė“ renginyje ir II –ojoje tarptautinėje VVG mugėje „Iš kartos į kartą, išsaugant regiono savitumą“. Ją organizavo Žemės ūkio ministerijos Lietuvos kaimo tinklo sekretoriatas kartu su Lietuvos kaimo tinklo nariu VšĮ Lietuvos „Panemunių žiedai“.
Svarbiausia šių metų vietos veiklos grupių užduotis — atskleisti regionų unikalumą per amatų demonstravimo, kultūrinę programą, tradicinių patiekalų gamybą ir tradicinius amatus. Telšiškiams atstovavo tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė, senojo alaus darymo amato puoselėtoja iš Žarėnų – Sandra Riepšienė, kuri pristatė savo sertifikuotus produktus: naminę Žarėnų girą, naminę Žarėnų girą su razinomis. Naminės giros paslapčių ir receptūrų 1983 m. išmokė vyro močiutė. Taip pat pristatė saldainius „Morkų cukierkos“, kuriems suteiktas Kulinarinio paveldo sertifikatas. S.Riepšienė demonstravo ir tradicinio žemaičių patiekalo - kastinio gamybą. Lietuvos ir užsienio šalių svečiai noriai lankė telšiškių kiemelį, vaišinosi, domėjosi kultūriniu paveldu.


---------------------------------------------------------------------------------------


TELŠIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIŲ IR SVEČIŲ DĖMESIUI
Š.m. gegužės 2 dieną (ketvirtadienį) 15.00 val. Kredito unijos „Germanto lobis“ salėje (III- aukšte) vyks, Telšių rajono vietos veiklos grupės konferencija – susirinkimas: ,,Leder metodo įgyvendinimo aktualijos šiandien ir ateityje‘‘Planuojama darbotvarkė:
14.30 - 15.00 Dalyvių registracija.
15.00 – 15.10 Sveikinamasis žodis. Pasisako svečiai;
15.10 –15.40 Leder metodo aktualijos šiandien ir ateityje – pasisako lektorius - Algimantas Venckus
15.40 – 15.50 Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus rinkimai.
15.50 – 16.00 Dėl nario mokesčio tvarkos ir dydžio patvirtinimo fiziniams bei juridiniams nariams.
16.00 – 16.05 Darbotvarkės tvirtinimas. Susitarimas dėl balsavimo tvarkos.
16.05 – 16.20 Telšių rajono VVG 2012 m. veiklos ataskaita. Ataskaitos tvirtinimas.
16.20 – 16.30 Telšių rajono VVG 2012 m. finansinė ataskaita.Ataskaitos tvirtinimas.
16. 30 – 16.35 Telšių rajono VVG revizoriaus ataskaita. Ataskaitos tvirtinimas.
16.35 – 16.45 Te
 
  Nuorodos

 

  

 

 
  Prisijungti
Nario vardas

SlaptažodisPamiršai slaptažodį?
Paprašyk naujo